VATEA
Gyakori kérdések

e-mail

this page in English

www.elektroncso.hu » cikkek

 

A VATEA Rádiótechnikai és Villamossági Rt.
Bozó Balázs


 

A képek Kóger László gyűjteményét mutatják be,
amiért ezúton is köszönettel tartozom.

A VT2 képért köszönet Török Sánodr úrnak.

Felhasznált irodalom:
[1] Molnár János:A rádiótelefon elméleti és gyakorlati ismertetése – Műszaki könyvkiadó és sokszorosító intézet kiadása Budapest 1926
[2] Patay Imre:A thermikus elektronemisszió és az izzókathódok technikája. – Különlenyomat a Matematikai és Fizikai Lapok XXXV. Kötet július – decemberi füzetéből. Budapest 1929
[3] Koroknai Ákos:A Vatea és a Magyar Philips Művek szerepe az elektroncsőgyártásban 1928-1951. – Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szekciója 1969.
[4] Jeney Károly:A Tungsram Rt. története 1896 – 1919. – A Tungsram Rt. Gyártörténeti bizottsága. Budapest 1987
[5] Hrabál László:A Vatea gyár története – Rádiótechnika évkönyve 2000, 4 old.-13. ISSN 0557-6229