Kétsugaras oszcilloszkópcsövek
Szuhay Péter

  Csövek képei:

Mára az oszcilloszkópcső története gyakorlatilag lezárult. Az utolsó fejlesztések a múlt század hetvenes éveire estek, utána már csak a gyártás folyt tovább. Mára a gyártás is Oroszország és a Távolkelet vidékére szorult vissza. A kétsugaras csövek története talán még hamarabb befejeződött. Ahogy a tranzisztoros korszakban elterjedtek a jó minőségű elektronkapcsolós, majd később a digitális tárolású oszcilloszkópok úgy váltak a kétsugaras csövek múzeumi tárggyá.
A klasszikus kétsugaras oszcilloszkópcső két elektronágyút és két komplett eltérítőlemez készletet tartalmaz. A két sugár két független ábrát rajzolhat az ernyőre. Közös tehát a búra és az ernyő. Mindig van egy közös elektróda: az utolsó anód, ami esetenként össze van kötve a cső grafitbevonatával meg a két rendszer közti árnyékoló lemezzel. Persze, ha utángyorsítós a cső, akkor az utángyorsító rendszer is közös.

  Ehhez képest két egyszerűsítéssel találkoztam:
 • az 1375J típusban az egyik irányú lemezpár, vagyis az időeltérítés közös
 • a [2]. irodalomban van egy furcsaság: a „hasított sugarú cső”, ebben az elektronágyú elhagyása után vágja ketté a sugarat egy lemez és a két felet térítik külön el.

A közös időeltérítés eléggé kézenfekvő ötlet volt. A kétsugaras oszcilloszkóp lényeges szolgáltatása, hogy két jelet közös időtengellyel rajzolva megnézzük például a késleltetést vagy más összefüggést köztük.

Az 1375J-ben külön korrekciós elektródával lehetett vízszintesen (az időeltérítés irányában) egymásra húzni a két sugarat. Egyéb segédelektródák tekintetében a kétsugaras csövekben nem látni meglepetést. Egy új szabadságfok azért van: a két katódot nem feltétlenül kell egyforma potenciálon tartani.

  A kétsugaras csövekből is megtalálható a szokásos négy kategória:
 • utángyorsítás nélküli
 • gyűrűs utángyorsítós
 • spirál utángyorsítós
 • hálós utángyorsítós

Megjegyzendő, hogy a háló és a spirál együtt is előfordult mind a DP7-176 vagy a D14-111 GH típusokban, de kétsugaras változatban ilyet még nem láttam.

Általában kétsugaras csövet csak bizonyos ernyőátmérő felett csináltak. Két kilenc centis kétsugaras csővel találkoztam, az egyik a brit DGM9-11, a másik a szovjet 9LO2i. A többi kétsugaras cső legalább 10 cm átmérőjű. A másik érdekesség: gyűjteményemben az összes kétsugaras cső síkernyős, ez arra utal, hogy eleve a drágább, minőségi termékek közé tartoztak.

A régebbi típusokban a két elektronágyú összetart, tengelyük az ernyőn találkozik. Elvileg tehát nulla eltérítőfeszültségnél a két fénypont egybeesne. A valóságban 1-2 cm szórás is van. Néhány komolyabb típusban a két ágyú tengelye párhuzamos. Ez elvileg korrektebb, mindketten merőlegesek a sík ernyőre, nem lesz trapéz torzítás.

Hasonló korú és hasonló ágyúkat tartalmazó csövek közt is van példa mindkét elrendezésre: a Tungsram DPM13-136 ágyúi összetartanak, a DGM10-111, ágyúi párhuzamosak.

Kétsugaras csővel aránylag kevés oszcilloszkópot ismerek. Az EMG készülékei közül egy régebbi katalógusban (4) látható a 1551/B, amely 10cm-es síkernyős csővel készült és 60 kg-ot (!) nyomott. Utána következett a hatvanas évek „zászlóshajója”, a 1552. Ebben a párhuzamos tengelyű, spirál utángyorsítós 1375J nevű, 13 cm ernyő átmérőjű brit cső volt. A kapcsolási rajz szerint a Tungsram DGM13-140 lett volna benne, de ezt a típust eddig csak katalóguslap alakjában láttam. Ezt a készüléket használtam is, nagyon szép képe volt, de 900 Wattot vett fel a hálózatból, a különálló tápegységet nem számolva 77 elektroncső volt benne. Az érzékeny, spirál utángyorsítós csövek kellemetlen tulajdonsága volt, hogy függőlegesen egy sugár csak az ernyő egy kb 4-6 cm-es sávját rajzolta, mert nagyobb eltérítésnél a sugár a lemezekbe ütközött. A katalógus szerint az a terület, ahová mindkét sugár rajzolni tudott, mindössze 2 cm magas volt. A harmadik valódi kétsugaras EMG oszcilloszkóp – sajnos most már mondhatjuk, hogy az utolsó is – a 1553 volt. Ebben a Telefunken E14-120 a cső, amit állítólag az EMG kérésére fejlesztettek ki. Ez a cső már hálós utángyorsítós és két teljes eltérítő lemez készlete van. Az oszcilloszkópban ezt „ki is vezették” a kettős időalapot szét lehetett kapcsolni a két sugár számára. Persze ez a gép már félvezetős, ma is fel-felbukkan használt - és nagyon jól használható - műszerként. Egyébként az 1980-as Telefunken katalógusban (5) az E14-120 az egyetlen új készülékekbe ajánlott kétsugaras cső, de régi készülékekhez még 3 kétsugaras tipus rövidített adatlapja szerepel.

Az [1] gyűjteményben csak egy külföldi kétsugaras készülék található, a PHILIPS PM3230. Ez 10 cm-es kerek ernyőjű csővel készült aránylag kis méretű gép.

Külön ínyenc kategória a tárolós kétsugaras oszcilloszkóp cső. Két szovjet típust őrzök, a 13LN9 tűnik régebbi konstrukciónak, a 13 LN11 modernebb. A tárolócsövek képet fenntartó segédágyúja (angolul Flood gun) a kétsugaras csőben könnyebben elhelyezhető: a két eltérítő szerelvény közt a cső tengelyében tud lenni, mint ahogy a 13LN9 példáján a részlet kép mutatja.

Persze készültek kettőnél több elektronágyúval is oszcilloszkóp csövek. Valószínűleg Guinness rekord a [2]. irodalomban lefényképezett 8 ágyúból és eltérítő rendszerből álló „csokor”. Magyarországra a szovjet 22LO1W típusú ötsugaras csőből került be több példány, ez se kicsi darab. Négyzetes sík ernyője van és az öt ágyú egy szűk kúp palást mentén helyezkedik el.

 

Felhasznált irodalom:
[1] Csepregi-Horváth Kázmér:Oszcilloszkóp kapcsolások, Műszaki Könyvkiadó
[2] G.Parr O.H. Davie: The cathode ray tube and its applications, Chapman and Hall, London 1959 (3. kiadás)
[3] Röhrentaschenbuch 2. kötet, Spezialröhren Fachbuchverlag, Leipzig, 1958
[4] EMG műszerkatalógus, Magyar Hirdető kiadás, évszám nélkül
[5] AEG-Telefunken datenbuch 1980 Oszilloskop-, Monitor-, radar- und Feinpunktröhren