Elektroncsöves MCRIAA erősítő
(az MC előerősítő és a RIAA phono egybeépítése)
Takács Jenő
A képek, a szerző saját képei!

A hanglemezek lejátszásához szükséges elektroncsöves phono korrektorokat már a mikrobarázdás technika bevezetésétől használják. A kezdeti időkben természetesen monó hangfelvételeket adtak ki, de az ötvenes évek elejétől már készültek sztereó felvételek is. Ezek a sztereó felvételek megkövetelték a lejátszási oldalon is az igényes kivitelű, pontos értékű alkatrészekből épített lemezjátszó korrektorokat (akkor még többféle korrekció volt használatban!). Az igen elterjedt MM - mozgó mágneses - pick-up néhány mV-os (2-5mV) jelét a kiszajú elektroncsövek mindig is gond nélkül feldolgozták. A későbbiekben kifejlesztett MC pick-up-ok jele azonban egy nagyságrenddel kisebb volt, ezért ezen a kis jel szinten (0,1-0,5mV) már az elektroncsövek zaja akadályozta a phono korrektorokban való alkalmazásukat. Ez mindig is megoldandó problémája maradt az elektroncsöves lemezjátszó korrektoroknak.

Az elektroncsöves erősítők aranykorában (50-60-as években) már kialakultak azok a meghatározó phono kapcsolástechnikai irányzatok, amelyek alapján nagy számban építették a korrektorokat.

Phono típusok

  • Az aktív, globális NFB ágat felhasználó korrektorok.

    A legtöbb készülékben megtalálható, az egyszerű kiviteltől egészen a többfokozatú elbonyolított megoldásokig. Igen könnyű torzítás és zajszegény működést elérni, mert a visszacsatoló hálózatban elhelyezett RIAA korrekció nemcsak a lejátszási korrekciót valósítja meg, hanem egyidejűleg a megjelenő zajokat, sercegéseket, is nagymértékben csökkenti. Hátránya az, hogy a nagy értékű NFB használata miatt sokan kifogásolják a hangzásvilágukat - túl "kemény hangúnak, zeneietlennek" titulálják az ilyen kivitelű phono-kat.

  • A passzív korrekciót alkalmazó korrektorok.

    Ennél a phono típusnál a RIAA lejátszási korrekciót az első és a második erősítő fokozat közé teszik és nem alkalmaznak globális NFB-t. Van olyan verzió is, amikor két lépcsőben alakítják ki a korrekciós hálózatot: Először a mélyemelést érik el, majd a második fokozatban a magas vágást végzik el. Ennek a kapcsolási megoldásoknak is vannak hátrányai, ami a kicsit zajosabb működésben és a "puhább, magas hiányos" jelzőkben csúcsosodik ki.

  • Az aktív mély és passzív magas korrekciós phono.

    A köztes megoldásoknak is szerep jutott a RIAA korrektorok történetében, mert voltak olyan konstrukciók, amelyek ötvözni szerették volna a két kapcsolás előnyeit - hátrányaik nélkül. Az elképzelés alapja az volt, hogy a mélytartomány korrigálására nagyon jól megfelel az első fokozat visszacsatolásába kötött időállandó, míg a hangzás lényegét adó közép és magas tartományban a második fokozatot követő passzív kivitel a nyerő lépés. Valami oknál fogva ez a "hibrid" megoldású phono nem terjedt el széles körben....

Sokéves meghallgatási tapasztalatok alapján úgy döntöttem, hogy a passzív rendszerű korrektorok mellett teszem le a voksomat és amennyiben lehetséges, azt fejlesztem tovább. Az első fokozat zajának csökkentését és a passzív hálózat "hitelesebb, valóságosabb" hangzását tűztem ki tervezési célomnak.

Tervezés
Az első lépés az volt, hogy megfelelő elektroncsövet találjak a bemenetre, amit az ECC86 (6GM8) cső típusban meg is leltem. Ez kisfeszültségű (6-12-24 volt anódfeszültségű típus) és igen kis jelszintek erősítésére volt kifejlesztve, pl. mérőműszerek bemenetére alkalmazták. A kis tápfeszültség a zajok csökkentésének egyik lehetséges eszköze, mert az alacsonyfeszültségű anódra nem nagy sebességgel érkeznek az elektronok és ez a zajspektrum egy részén a zajok csökkenését jelenti.
A zajok csökkentésének a másik útja az eszközök párhuzamos kapcsolása (egymás zaját oltják ki az aktív eszközök), vagy a bemeneti fokozat erősítésének a növelése. Az azonos zajszámhoz tartozó erősítésnövelés azért szimpatikusabb a párhuzamosan kapcsoltakéhoz képest, mert csak két cső és foglalat kell hozzá, míg a párhuzamosnál sokkal több. A megnövekedett fűtésáram igényről - ami több amper is lehet a tápegységben - nem is beszélve!

Bemeneti fokozat
A kiválasztott bemeneti kaszkódkapcsolás is gondokkal járt, mert meg kell oldani a stabil egyenfeszültségű munkapontot és a "felső" cső korrekt rácsköri potenciálját is biztosítani kell. A kezdeti lépéseknél (1. ábra, 1994.) már arra jutottam, hogy a megfelelő, stabil DC munkapontot csak valamilyen "servo" áramkörrel lehet megoldani. Ráadásul a bemeneti csőnél nem akartam katódellenállást + kondenzátort alkalmazni, ez ugyanis egyértelmű hangminőség romlással járt volna. Az igaz viszont, hogy akkor gyorsabban is haladhattam volna a tervezéssel. A bemeneti cső katódja így a földre van kötve, az igen kis értékű rácslevezető ellenálláson ( 10-100 ohm - ami egyúttal az MC pick-up lezáró ellenállása is) pedig nem keletkezik számottevő rácsfeszültség. A "felső" csőnek a szükséges rácspotenciált a második fokozat hidegített, osztott katód komplexumáról biztosítottam, ami a DC stabilitást szabályozza (első servo kör). Az első verzióban a második fokozat egyszerű földelt katódos kimenet, ami a növekvő igények miatt később áttervezésre került.

RIAA Korrekció
A passzív phono korrekciós hálózatokról számtalan verzió kering az érdeklődők körében és valóban nehéz választani közülük, mert mindegyik a saját kapcsolásában működik jól. Én a KONDO féle koncepciót tartottam helyesnek, mert a hálózatban szereplő kondenzátor értékek szabványosak és kerek értékűek voltak (10nF és 1nF). Ilyen értékű kondenzátort gyakorlatilag minden cég gyárt, csak a megfelelő minőségűt kell kiválasztani közülük. Ez a korrekció egy lépésben oldja meg a hanglemezről érkező jel korrigálását, a két fokozatban kivitelezett megoldás, (először mélyemelés, utána magas vágás) szerintem, elbonyolította volna a kapcsolást, ami egyáltalán nem volt a célom. A korrekciós pontosságot megváltoztató második fokozat dinamikus bemenő kapacitás-változásaira és a szerelési kapacitások hatására (ami a korrekciós hálózatot befolyásolja) ebben a korai időszakban még nem volt megoldásom.

Második erősítő fokozat
Az első kivitelben még csak egy földelt katódos kimenet volt betervezve, de a kimenet terhelhetősége és az esetleges hangerőszabályzás elégtelensége miatt ezt el kellett hagyni. A későbbi változatban (2. ábra, 2000.) a második fokozat is kaszkód kivitelű lett, a felső cső rácspotenciálját hasonló módon oldottam meg, mint a bemenő fokozatban. Az új kimeneti katódkövető már jobban kiszolgálta a hosszabb interconnect kábelt is, és itt volt először lehetőségem egy régóta érlelődő ötlet kivitelezésére is.

Kapacitás kompenzáció
A passzív phono-k ősproblémája a korrekciós hálózatot terhelő mindenféle kapacitás, aminek több összetevője is van, a szerelési, vezetékezési kapacitásoktól kezdve a hálózatot követő elektroncső dinamikus (a bemenőjel függvényében) bemeneti kapacitás változásáig bezárólag. A jelen phono esetében a magas frekvenciás RC tag 1nF-os kondenzátor értékét közvetlenül befolyásolja a második fokozat bemenete is. Több kísérleti elgondolás után arra jutottam, hogy valamiképp ezt az ártalmas dinamikusan változó kapacitást kompenzálni kellene, de egyszerű módon és hatásosan. A félvezetős technikában teret nyert FEED FORWARD megoldás jutott az eszembe, csak itt nem volt szükség még egy igen gyors műveleti erősítőre, viszont volt összegzési pont! A bemeneti fokozat "felső" csövének a rácskörébe visszajuttatva a megfelelő szintű kompenzációs jelet - működhet az ötlet....A kísérletezés beindult és a felső cső rácsát levezető ellenállással ellátva kialakult az az összegzési pont, ahol a bemenő jel és a kimenetről visszajuttatott kompenzációs jel találkozhat! Ez a fokozat így már kettős funkciót láthat el, a V1 cső a bemeneti jelet fogadja, a V2 cső pedig a beavatkozó szerepét tölti be - a már működő "DC SERVO" mellett . A kialakult konstrukcióban a kompenzációs kondenzátor értéke 33pF (C4) lett, ez a szerelési, vezetékezési és a második fokozat bemeneti kapacitás változásaiból jön össze. A működés nagyon egyszerűen ellenőrizhető, mert miután az 1nf-os kondenzátort ideiglenesen kiforrasztjuk, és 1mV-os, 10 kHz négyszög jellel megvezérelve az erősítőt - a kimeneten korrekt négyszög jelet állíthatunk be a kompenzációs kondenzátorral (C4 33pF). Ez azt jelenti, hogy az összes parazita - működést befolyásoló - kapacitást kompenzáltuk.
A kimeneti katódkövetőt később felváltotta egy SRPP kivitelű kimenet, amely elegendően kis kimeneti impedancia mellett a kellő erősítéssel is rendelkezett (3. ábra, 2003.) A második fokozat nagyerősítésű kaszkód fokozatára nem volt tovább szükség.

Tápegység integráció
Az MCRIAA harmadik verziójában megvalósításra került a tápegység egybe integrációja a phono-val. Ennek a működése a következő:
A korábbi tápegységek a hagyományos C-R-C kivitelűek voltak és felmerült a minőségi továbblépés lehetősége C-L-C kivitelben (4. ábra, 2003). Két lépésben alakult ki az új koncepció, először a különálló tápegységbe terveztem egy 20 Henry-s fojtót, ami kihangolva 100 Hz-re igen hatásosan csökkentette a pufferen lévő búgófeszültséget. A második lépés egy áteresztő cső betervezése volt a phono áramkörébe, mert ez már ténylegesen többfunkciós feladatot láthatott el. Első feladata a tápegység brummjának további csökkentése, a kimenetéről kétfelé ágazó táplálás biztosítása. A második fokozaton kívül az első fokozat felé egy RC tagon keresztül jut el a táplálás, amely, így további szűrést kap. A harmadik szolgáltatása ennek a soros tápegységnek az, hogy ha megváltozik az első fokozat áramfelvétele, akkor azt kompenzálja a saját munkapont beállító ellenállása segítségével. Ez a DC szabályzás - egyfajta DC SRPP -ként működik - a második "servo kör" és innen származik a TWIN SERVO elnevezés is. Erre a szabályzásra azért van mindenképpen szükség, mert az első csőnek nincs munkapont stabilizáló katódellenállása és csak így biztosítható az időtálló működés.

Konkluzió
A tervezés menetén így végighaladva, jól látható, hogy a kitűzött cél - az áramkör egyszerűsége - végig tartható volt, és nem volt szükség további segédáramkörök, alkatrészek beépítésére. Az elektroncsöves erősítőkben rejlő újabb potenciális lehetőségeket - ebben az esetben a rejtett DC szabályzást - igen jól sikerült kiaknázni.

Pár gyakorlati útmutatás az esetleges utánépítéshez.
Az ECC86-os cső a kis anódfeszültség igénye miatt és az ezzel járó kis zaj miatt került a bemenetre. A második fokozatban nagyon sok csövet kipróbáltam. A sort az ECC88-al kezdtem (lásd a régebbi verzió kimenetét). De ide, egy a 100-150 Voltos tartományban kellően jó hangú, nem mikrofóniás csőre volt szükség. Kipróbáltam a teljes meghajtó cső palettát: E182CC PHILIPS, MULLARD, 7044 GE, 5687 TUNG-SOL, GE, RAYTHEON, SYLVANIA, 6900 BENDIX, MU - ezek mind azonos lábkiosztásúak. Mindegyik más karakterű és az közös bennük, hogy egy kategóriával lejjebb vannak mint a 6900-as.
Végül a paraméterek és a hangzás miatt a 6900-as volt a legjobb választás, sajnos ez a legdrágább is! Az 5687-ekből a zenei a SYLVANIA, a dinamikus a TUNG-SOL, a kellemes a RAYTHEON volt.
Az MK-II áramkörben a BENDIX 6900 csövei vannak betervezve. Ennek a típusnak a katód - fűtés közötti feszültségtűrése 500 Volt(!), ezt más csőtípussal kiváltva - 5687, E182CC, 7044, ECC99, 6N6R (6Н6Р) - külön fűtőtekercset kell használni! Ezeknek a csöveknek ugyanis csak 100-150 Volt a megengedett katód - fűtés feszültségtűrésük, ezért egy közös (földpotenciálon levő) fűtőtekercsről nem lehet őket használni - a magas katódpotenciál (+290 Volt) miatt.

Történelmi áttekintés a 6900-ról.

A V4 és V5 cső anódjára menő vezetékeken egy-egy ferritgyűrű van a nagyfrekvenciás gerjedés elkerülése érdekében (Ft1, Ft2). A mica/ezüst kondenzátorok nagyon jó nagyfrekvenciás tulajdonságokkal bírnak, ezért alkalmazzák, pl. igényesebb rádiók FM-KF áramköreiben. A jó tulajdonságait kihasználva kapott helyet a kompenzációs áramkörben (C4 33pF). Elég jól sikerült az alkatrészek beszerzése és megfülelése, így a C4 is ki lett "tesztelve". Az amerikai ezüst/mica kondik maradtak végül a porondon (CDE, SANGAMO).
A korrekciós hálózatban található kondik kiválasztása is bonyolult folyamat, jelenleg a JENSEN COPPER FOIL, OIL/PAPER típusát használom. A kiválasztási folyamat azonban itt még nem fejeződik be, most próbáltam ki a CD játszómban a JENSEN POLYSTYREN típusát és nagyon jó hangot produkált. A felhasznált ellenállások típusa sem mindegy eddig a tantalum bizonyult a legjobbnak, innen aztán haladhatsz lefelé - de minek? A többi gyártó ellenállását is meg kell rendelni, postát fizetni és nem lesz sokkal olcsóbb, viszont garantáltan rosszabb hangú! A tantalum hangja egységes, sima, torzításmentes, a kompozitoké kicsit rizsás, durvább, de jó a balansza. A fémréteg ellenállások gépiesen, érzelemmentesen dolgoznak.
A fűtéstáp diódahídja és puffer kondija a kapcsolás lelke. A MOTOROLA 3045 és 3060PT SCHOTTKY típusa volt a legjobb hangú, míg az elkók frontján elképesztő sokat megfüleltem, szinte lehetetlen felsorolni! SPRAGUE, MALLORY, PHILIPS, RIFA, JENSEN AUDIO, ELNA, RUBYCON - végül a NIPPON CHEMICON típusait. Először a "GW" típust tudtam letesztelni, végül sikerült nagy nehézség árán szerezni az utód "KW"-ből. Ezt ipari felhasználásra gyártják.

Az egyenirányitó cső sem véletlenül a 6080-as kettőstrióda. Az elmúlt 15 év alatt szinte mindent ki próbáltam: EZ80, EZ81, AZ1, AZ4, U50, 5Y3, 5Z4, 5T4, 5V4, 5Ц4С, 5Ц3С, GZ34, 6AS7, 5998, 6080, 6528, 6336A. Végül az derült ki - mint látható -, hogy nincs olyan minőségű egyenirányító-cső ami megfelelne az igényeknek, ezért kezdtem a kettőstriódákat tesztelni. Ezek közül pedig az tetszett a legjobban amelyiknek nagyobb volt a rács meneteinek a távolsága (kisebb a meredeksége) és a sűrű rácsú (nagy meredekségű) nem volt nyerő (ezért maradt a 6080 végül). Ennek végül is a fizikai magyarázata érthető - kevesebb akadály van az elektronok útjában. Az olajkondik (és minden ami nem elektrolit) egy külön műfaj a tápegységeken belül. Elvileg elfogadható az a vélemény, hogy az elkók élettartama korlátozott és használat közben folyamatosan romlanak a tulajdonságaik. Ezekkel a problémákkal a papir/olaj vagy műanyag dielektummal készült kondik nem küzdenek. DE!
A meghallgatási tesztek alkalmával az a véleményem alakult ki, hogy mégis az audió elkók nyújtanak nagyobb dinamikát, szebb teret és több élményt a zenehallgatás közben. Viszont a nem elkó kivitelű tápegységek tisztábban - valószínűleg kisebb torzítással -, analitikusabban zenéltek.
A fojtó is számit, megfüleltünk egy TAMURA és egy HAMMOND fojtót is, és végül a HAMMOND maradt. A különbség jól hallható volt, a TAMURA nagyon tiszta, szinte már steril hangú volt, míg a HAMMOND testes, dinamikus. Én a HAMMOND-ot választottam. A fojtóval párhuzamosan kötött kondi hangja nagyon hallatszik, egyedi behangolást igényel. (lásd: Itt) Ide is érdemes tehát jó hangú kondit építeni.
A tápegység belső ellenállását mindenképpen alacsony szinten érdemes tartani, ezért a lehető legkisebb induktivitású fojtó került felhasználásra. A fojtó kihangolása 100 Hz-en szerintem sokkal többet hozott a brumm elleni küzdelemben, mint amit egy nagyobb fojtó hozhatna. Ráadásul így sokkal jobb a tápegység dinamikus működése és ez a hangképben is megjelenik.