"A" osztályú, triódás, visszacsatolás mentes (SE) erősítők méretezése
Bozó Balázs


Az erősítésre felhasznált elektroncső beállítási adatait általában a cső katalóguslapja adja meg, vagy a karakterisztikából lehet megállapítani. Mielőtt belekezdenénk saját méretezésbe, érdemes körül nézni, hogy a kiválasztottal vagy hasonló csővel építettek-e már ilyen kapcsolást és ha igen milyen értékekkel és elemekkel számoltak. Ez már csak azért is érdekes lehet, hogy saját eredményeinket is majd tudjuk hová tenni, az esetlegesen kijövő nagyon vad eredmények rögtön szemet szúrjanak, és ne az alkatrészt tegyék tönkre a megépítés és első bekapcsolás után. Tehát mielőtt bekapcsolnánk saját tervezésű erősítőnk alaposan gondoljuk át, és amit lehet ellenőrizzünk le. Egy "A" osztályban dolgozó végerősítő kapcsolása igen egyszerű, mint ahogyan (remélem) ezt az ábrán is sikerült bemutatni.

Ha jól gondolom az ábrából és a fenti képletek segítségével minden szükséges adatot kiszámíthatunk, leolvashatunk. A következő lépésben az Rg1 és az Rg2 valamint a Cg meghatározása szükséges. Az Rg2 ellenállás a végcső nagyfrekvenciás gerjedését van hivatva megakadályozni értéke 100Ω és 1kΩ szokott lenni (maximum 10kΩ) ami a választott végcső függvénye. Maga a 300B nem gerjedékeny cső, így akár el is hagyhatjuk. Ha számunkra ismeretlen gyártó csövét próbáljuk ki, azért érdemes az Rg2-t beépíteni majd a műszeres vizsgálat után kiszedni illetve a megfelelő értékét beállítani. (Figyelem! A nagyfrekvenciás gerjedés sok esetben olyan magas frekvencián jelentkezik, hogy hallani nem halljuk, de a mértéke a végcsövet tönkreteheti, illetve a magashangsugárzót is erősen veszélyezteti! Az elhagyása ezért veszélyes, csak műszeres mérés után hagyjuk el!) Az Rg1 rácslevezető ellenállás értéke szintén nem kritikus, 100kΩ és 1MΩ közötti érték szokott lenni. Értékét mindenképpen a gyártói ajánláshoz igazítsuk, mert ugyan a csövek normál rácsáram mentes üzemében, a rácson nem folyik áram és így a rácslevezető ellenálláson nem eshet olyan feszültség amely a munkapontot befolyásolhatná, de a csövek öregedésével a rácsáram olyan mértékűre nőhet ahol már számottevő feszültségesést okozhat. Jelen esetben a rácslevezető ellenállás értéke a 300B-nél szokásos 220kΩ-ra választható, automatikus rácselőfeszültség kapcsolásban és 47kΩ negatív előfeszültség használata esetén. A Cg értékére a katód hidegítő kondenzátoránál elmondottak irányadóak. A túl nagy értéke a kimenő-transzformátort telítésbe és így torzításba viheti, túl kicsi értékénél a zenét megfosztja a mélyhangoktól. A normál értéke 22nF és 1µF közé szokott esni a számítással nyerhető optimális érték 50nF ami, 10Hz-en -0,5dB-es esést eredményez. ( Cg=10/(2πRgfa) ) Ha utána néztünk gyári rajzoknak azt tapasztaljuk, hogy ennél jóval nagyobb értékeket használnak, mint látható indokolatlanul. A saját tapasztalataim szerint a 220nF-nál nagyobb értékűek lustává, lassúvá teszik a zenét. Egy időben divatos megoldás volt több, különböző értékű kondenzátort használni ezen a helyen. Ilyenkor rendszerint egy 1µF, 2µ2F-os papír kondenzátorral kötnek párhuzamosan kisebb értékűeket végül szilver-micával zárva sort. Én ezt nem tartom szerencsésnek, mert a kondenzátorok mint már említettem is nem tökéletes elemek nem csak kapacitásuk van hanem ellenállásuk és induktivitásuk is. Ezért a rajtuk áthaladó jel a frekvenciájának megfelelően fázis tolást is szenved. Ez egy kondenzátor esetében egyféle fázis tolást okoz, de a több kondenzátor több félét amelyek így, interferálnak és kioltják egymást vagy bizonyos részeket kiemelnek. Ez, a véleményem szerint pont olyan hatást okoz amit nem céloztunk vagy is a zene nem marad érintetlen, de ha van lehetőségünk próbáljuk ki. Ami még számítható és érdekes lehet az torzítás mértéke: T[%]=( (((IAmax.-IAmin.)/2) -IAM) / (IAmax.-IAmin.) )∙100; Esetünkben ennek mértéke T=4,5% az adatlapban is megadott érték.

Felhasznált irodalom:
[1] P.G. Doynov:Calculation of Single Ended Triode Amplifier
[2] Szűcs Péter:Elektronika Mindenkinek - Műszaki könyvkiadó, Budapest 1984
[3] Berta István:Rádiókészülékek és Erősítők - Tankönyvkiadó 1956 (Egyetemi tankönyv)
[4] L.B.Kaminyir:A katóderősítő - Rádiótechnika Könyvei 24 (Műszaki könyvkiadó, Budapest 1959)
[5] Tarnay Kálmán:Elektroncsöves kapcsolások (Műszaki könyvkiadó, Budapest 1959)
[6] Western Electric300B adatlap
[7] A.M.Bonics - Brujevics:Elektroncsöves kapcsolások fizikai vizsgálatokhoz (Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1962 ETO:621.38:53.07)
[8] Thorsten Loesch:Some thoughts about singleended Valve Amplifiers