A tetróda és a sugártetróda.
Bozó Balázs

Az árnyékoltrácsos tetródáknál vagyis a négyelektródás csőnél az első rács – vezérlőrács – és az anód közé beiktatnak egy második, a katódhoz képest állandó pozitív feszültségen tartott úgynevezett árnyékoló vagy más néven segédrácsot is. A segédrács beépítése olyan előnyökkel járnak, mint az anód és a vezérlőrács közötti kapacitás lecsökkenése, és az, hogy erősen megnövekszik a cső belső ellenállása. A második rács szerkezete attól függően változik, hogy a csővel milyen feladatot kívánnak ellátni. A rádiófrekvenciás erősítéshez előnyös, ha az anód és a vezérlőrács közötti kapacitás kicsiny és a belső ellenállás nagy. Emiatt nem csak sűrű a segédrács, hanem a kapacitás további csökkentése érdekében további lemezkéket alkalmaznak a segédrács két végén. Ezzel szemben a hangfrekvenciás erősítőknél nem annyira lényeges a kapacitás értéke, inkább számít az alacsony belső ellenállás, és a magasabb meredekség, amely ritkább segédrácsot eredményez.

Egy tetróda rácskarakterisztikája teljesen hasonló a triódához, csak az Ua paraméter szerepét átveszi az UR2 segédrácsfeszültség. A nagy belső ellenállás miatt alig van szerepe az anódfeszültség értékének. Nagy különbség a triódához képest az árnyékolt rácsú tetróda anód-karakterisztikában mutatkozik. Bármelyik Ia – Ua görbét is vizsgáljuk kitűnik, hogy a növekedő kis anódfeszültségeknél az anódáram erősen növekszik, egészen +10V-os értékig. A 10V-os feszültséggel gyorsított elektronok sebessége szekunder elektronok kiváltásához már elegendő, és a lassú szekunder elektronokat a pozitívabb segédrács magához vonzza, emiatt az anód áram csökkeni, a segédrácsáram pedig növekedni fog. Megfelelő körülmények között az anódból kilépő szekunder elektronok száma nagyobb, mint a primer elektronoké, és az anódáram így negatívvá válhat. A szekunder emissziós tartományban növekvő anódfeszültségnél csökken az anódáram. Ez negatív ellenállásra utaló jel, ennek következtében a csőhöz kapcsolt rezgőkör oszcillálni fog. (Ez az úgynevezett dinatron oszcillátor) Ha az anódfeszültség eléri a segédrács feszültségét, a szekunder emisszió észrevehető hatása megszűnik, innentől az Ia ismét emelkedni fog, IR2 csökken. A tetróda karakterisztika képen ez jól látható. Nagyobb feszültségen teljesen megszűnik az anód által okozott szekunder emisszió, ezzel szemben az alacsonyabb feszültségen lévő segédrács válthat ki szekunder emissziót.

A tetródáknál fellépő szekunder emisszió által okozott jelenség meghatározza a minimális anódfeszültséget, melyet tovább csökkenteni nem érdemes és valamivel magasabb, mint az alkalmazott segédrácsfeszültség. Ez sajnos behatárolja a cső által leadható maximális váltófeszültség értékét. A jelenség megszüntetésére több megoldást is kidolgoztak. A megoldások lényegileg egy minimális potenciálú helyet képeznek a segédrács és az anód között, amelyen a lassú szekunder elektronok nem képesek áthatolni. Ennek legegyszerűbb és legkézenfekvőbb megoldása egy további elektróda alkalmazása a segédrács és az anód között, amelyet elektromosan a katódhoz kötnek. Így jön létre az ötelektródás cső, a pentóda.

A szekunder emisszió megszüntetéséhez szükséges potenciál minimumot az anódra helyezett és a segédrácsra helyezett merőleges terelő lemezekkel, valamint nagy anód segédrács távolsággal is el lehet érni. A szükséges potenciálminimumot a primer és a szekunder elektronok által keltett tértöltés valósítja meg. A tértöltés annál jobban kifejlődik, minél koncentráltabb sugárban érkeznek a primer elektronok, és ezért a segédrács és az anód között katódpotenciálon lévő terelőlemezeket alkalmaznak, amelyek különösképpen a segédrácsot tartó bordákat árnyékolják le az anódtól.

A sugártetróda kifejlesztése valószínűleg nem technikai meggondolásokból, hanem a Philips pentóda szabadalmának megkerülésére irányuló fejlesztéseknek köszönhető. A sugártetródát két angliai EMI mérnök fejlesztette és szabadalmaztatta 1933-ban. Az EMI-nak felerészben tulajdonosa volt az angliai MOV (Marconi Osram Valve) gyár. A MOV mérnökei pár százas minta szériát készítettek el a sorozatgyártás azonban meghaladta a lehetőségeiket. Mivel a MOV és az RCA szerződésben álltak egymással a mintákat elküldték az amerikai RCA gyár laboratóriumának. Az RCA azután kifejlesztette a gyártáshoz szükséges speciális és nagy pontosságú alkatrészek gyártását lehetővé tevő gépeket (ne felejtsük, hogy a vezérlőrács és a segédrácsnak azonos menet emelkedésűeknek kell lenniük) és az összeszereléshez szükséges gépeket is (az összeszerelés is meglehetősen nagy precizitást követel meg). Így születhetett meg a sugártetródák családja, melynek kiváló képviselője és talán még most is legismertebbje a 6L6 cső, amit 1935-ben mutattak be.

Egy rövidke hangzásbeli teszt itt olvasható.

Felhasznált irodalom:
[1] Berta István:Rádiókészülékek és Erősítők - Tankönyvkiadó 1956 (Egyetemi tankönyv)
[2] Szűcs Péter:Elektronika Mindenkinek - Műszaki könyvkiadó, Budapest 1984
[3] Allan Wyatt:Beam Tetrodes and the 807
[4] Nagy Attila:Az elektroncsövek és a kapcsolástechnika megválasztásának szempontjai
[5] Mittelmann Jenő:Kétrácsos lámpák (Rádió Amatőr 1297.május)
[6] Dr. Simoncsics László:Tértöltésrácsos elektroncsövek és helyettesítésük (RT ÉK 2006, 150 old.)
[7] Valkó Iván Péter:Elektroncsövek és félvezetők. (Tankönyvkiadó Bp.1974; ISBN 963170727X)