Tungsram elektroncsövek alkalmazási lehetőségei hangerősítőkben.
Pávó Ferenc

Ezen cikk csupán annyit kíván bemutatni a hazai elektroncső gyártásból, amennyit szubjektív kiragadott példákon keresztül feltétlen szükséges ismerni ahhoz, hogy legalább megközelítően helyes ítéletet alkothassunk arról ami már csak történelem.

Amiért mindezt érdemes megismerni, hogy a meghallgatási tesztek során ne a hangzatos nevű márkák előtti gyakorta indokolatlan hajbókolás, hanem a tényleges kvalitások alapján tudjunk dönteni.

Sokak előtt nyilván ismeretlen, hogy a világ jelenlegi hangtechnikai célú elektroncső gyártását néhány cég végzi. Ezen csövek jelentős része feliratozás nélkül kerül főként a nyugati országokba, ahol a felhasználók és a viszonteladók tetszés szerinti jelöléssel, márkajelzéssel dobják piacra. Vannak ugyan ezen viszonteladók között olyanok is, akik olyan speciálisnak tűnő méréseket is elvégeznek az általuk forgalmazott csöveken, mint a hangi jellemzők vizsgálata, vagy a beégetésnek nevezett hosszabb-rövidebb idejű mérőpadon végzett járatás (mely után ismét vizsgálják a jellemzőket), de a cégek többségére nem ez a jellemző.

A ma üzemelő csőgyárakhoz képest a Tungsram Rt. méreteit, üzletpolitikáját és a gyártott termékféleségek számát tekintve is multinacionális cég volt. Az Egyesült Izzó 1922-ben létesítette ˝Audion˝ osztályát, mely öt év fejlesztőmunka és kísérleti gyártás után ekkor kezdte meg vevőcső gyártását. Az Egyesült Izzó konszernjének méreteit egy alábbi, a foglalkoztatottak létszámát tartalmazó táblázattal érzékeltethetjük.(1929 április 30-i állapot)

Gyárak megnevezésetisztviselőmunkásösszesen
Újpest

808

4264

5072

Joh.Kremeneczky Bécs

232

1225

1457

Magyar Wolframlámpagyár Rt.

Budapest

127

703

830

Milánó

39

56

95

Varsó

72

198

270

Tillburg

27

81

108

London

35

129

164

Bukarest

60

65

125

Párizs

128

122

250

Klára Üveggyár, Utekac

7

631

638

Tokodi Üveggyár

14

860

874

Gyárak létszáma összesen:

1572

8356

9928

Ajkai kőszénbánya Rt.

30

970

1000

Tungsram eladási fiókok létszáma

250

73

323

Mind összesen:

1852

9399

11251

A konszernnél foglalkoztatottak teljes létszáma 1943 januárjában már 13.846 főt tett ki, tehát az újabb gyáralapításokkal és vásárlásokkal további kb. 20%-os létszámnövekedés következett be. A rádiócső gyártás mennyisége a harmincas évek közepétől évi kétmillió db körül stabilizálódott, bár 1936-ban meghaladta a hárommilliót is. 1941-ben pl. 250 típust gyártottak nyolc gépcsoporton, a kísérleti gyártósorokkal együtt tízen. A rádiócsőgyártás és eladás megszilárdulásához hozzájárult az 1934-ben létrejött rádiócsőkartell, mely biztosította a piacot tagjainak. A rádiócsőkartell a világnak csak kis hányadára terjedt ki, de az Egyesült Izzó külön kontingens megállapodást létesített Angliára, Franciaországra és Spanyolországra vonatkozóan is az IRAVCO szerződéshez csatlakozott gyárakkal. Az Egyesült Izzó részesedése a csőkartell eladásaiból 12,28 %-ot tett ki, így a Tungsram csövek eljutottak a világ minden számottevő részébe.

Példaként álljon itt az 1937/38-as üzletév első tíz hónapjában az elektroncső eladás az egyes országokban a következőképpen alakult.
OrszágdbOrszágdb
Argentína

112.783

Norvégia

50.207

Ausztrália

2.193

Ausztria

111.067

Bulgária

17.400

Lengyelország

171.538

Belgium

163.523

Portugália

1.571

Brazília

2.149

Afrikai országok

229

Dánia

129.258

Románia

98.476

Németország

194.633

Szovjetúnió

19

Finnország

27.206

Svédország

110.561

Hollandia

59.463

Svájc

54.748

Írország

2.429

Csehország

166.966

Olaszország

68.884

Magyarország

144.538

Jugoszlávia

49.435


IRAVCO területen összesen: 1.741.276

IRAVCO területen kívül:
Országdb
Franciaország

961.436

Spanyolország

22.280

Anglia

751.991


Mind összesen: 3.475.393

Iparágában vele azonos profilú vállalatnak ekkor Európában csak a Philips volt tekinthető. A hazai rangsorban - a Magyar nagyvállalatok alaptőkéjét vesszük alapul - a villamossági vállalatok között az 1938/39 évi Compass szerint az Egyesült Izzó 21 000 000 pengős alaptőkéjével az első helyen áll, és harmadik a hazai iparvállatok között. A vállalat termelésében csak a háború utolsó évében előálló szakember és alapanyaghiány okozott fennakadást. Az elektroncső fejlesztés a háborút követő esztendőkben is megtartotta lendületét, melynek fejlődési ütemére jellemző, hogy amíg a százmilliomodik vevőcső 1959-ben a kétszázmilliomodik 1967 végén készült el. 1970-ben a gyár termelése elérte az évi 18 000 000 darabot. Ezekben az években a félvezetők világméretű térhódítása egyre inkább háttérbe szorította az elektroncsőgyártást, mely 1985-ben megszűnt.

Ezen rövid történeti áttekintés után vizsgáljuk meg azokat a csőtípusokat, melyek - bár szubjektív válogatás eredményeképpen - leginkább alkalmasak hangerősítők építésére. Vizsgálódásunkat kezdjük a tápegységeknél. A jó hangerősítő alapja a stabil tápegység, mely rendelkezik a dinamikacsúcsok élményszerű lesugárzásához szükséges teljesítmény tartalékokkal.

Ezen cikknek nem tárgya a (csöves vagy félvezetős tápot építsek) "hitvita" taglalása. Kiindulásként csöves tápegységet választva vizsgáljuk meg a két utas egyenirányítók választékát.

Egzotikusabb vállalkozásba kezd az aki esetleg 90dB feletti netán a 100dB-hez közelítő hangsugárzóval (esetleg széles sávúval) rendelkezvén együtemű, vagy ellenütemű közvetlen fűtésű triódás végfok építésére adja a fejét. (A Tungsram nem gyártott közvetett fűtésű végtriódákat.) Az ezekhez szükséges végcsöveket (pl. AD1
AD1 Tungsram
, P15/250
P15/250 Tungsram
, P27/500
P27/500 Tungsram
, O15/400
O15/400 Tungsram
, OQ15/600
OQ15/600 Tungsram
stb.) a 30-as évektől az 50-es évekig gyártották. Bár a külföldi szakirodalom főként az együtemű triódás végfokok tekintetében jelenleg is igen gazdag, sőt egyre gyarapszik, sajnos a hazai szakirodalomban ezekhez a csövekhez kapcsolási rajzok azóta nem szerepelnek, mióta gyártásuk megszűnt. Katalógusadataik birtokában azonban kellő gyakorlattal alkalmazhatóak a jelenleg népszerű kapcsolásokban. A fentebb felsorolt csövek egyike sem ad -- együtemű kapcsolásban, egy végcső esetén - 10W kimenő teljesítménynél többet, ezért erősen igénylik a nagyérzékenységű hangsugárzókat. A légréses kimenő trafók elkészítése is nagyobb gondosságot igényel a némileg egyszerűbben készíthető ellenütemű társaiknál. Ahogy a tápegységben a fojtótrafó, úgy az együtemű triódás végfokban a csatoló transzformátor is meghálálja magát. A fentiekben említett gazdag külföldi szakirodalomban egyre gyakrabban szerepelnek meghajtócsőként is közvetlen fűtésű triódák, melyek közül álljon itt példaként az LD431
LD431 Tungsram
típusú nikkelanódos trióda.

Az itt felsorolt csőtípusokon kívül számos olyan van mely méltán megérdemelte volna az ismertetést, de aki ezen cikk után veszi a fáradságot és utána néz - az esetleg birtokába került Tungsram katalógusokban - milyen széles választékot kínált a cég, belátja, hogy e rövid cikk nem vállalhatott többet, mint ösztönzést adni ezek minél behatóbb megismerésére.

A téma iránt érdeklődők számára némi segítséget nyújthat az alábbi forrásjegyzék.
[1] Holló Jenő - Magó Kálmán - Valkó Iván Péter: Tungsram Rádió Tanácsadó 1944 Egyesült Izzólámpa és Vill. Rt. Kiadása
[2] Tungsram Rádiócső Katalógus 1956
[3] Tungsram Rádió és Vevőcsövek Választéka 1978
[4] A Tungsram Rt. Története 1896-1945 Bp. 1987 I-II. kötet
[5] Kádár Géza : Hangerősítők 1954 Közlekedési Kiadó
[6] Kádár Géza : Rádiótechnikai Ismeretek, MK Bp. 1963
[7] Mészáros Sándor : Elektromos Alkatrészek Konstrukciója és Technológiája MK Bp. 1970
[8] Telkes Béla: Elektromos Áramkörök Alkatelemei Tankönyvkiadó 1965
[9] Magyari Béla: Rádiócső Atlasz 1948 Hungária Kiadó
[10] Magyari Béla: Rádiócső Atlasz 1956 MK I-II. kötet
[11] Magyari Béla: Rádiócső Atlasz 1978 MK I-II. kötet
[12] Vade - Mecum Csőkatalógus 1963. Warsawa I-II. kötet
[13] Tyagunov: Elektromos Vákuumcsövek 1951 Nehézipari Kiadó
[14] Glass Audio, magazin kiadó: Old Colony Sound Lab PO Box 243 Peterborough NH 03458 USA
[15] Sound Practices magazin kiadó: PO Box 180562, Austin, TX 78718 USA
[16] Vacuum Tube Valley magazin kiadó: 1095 E. Duane Ave, Suite 106 Sunnyvale, CA 94086 USA