Boost és Overdrive torzító pedál


Bozó Balázs, Dévai Gergely

Felhasznált irodalom:
[1] Valvcasterinternetes oldal