Vissza

Adatvédelmi nyilatkozat

Ha az adatvédelemre vonatkozó megállapodás módosul, ezen az oldalon tudomást szerezhet róla.

1. Használati feltételek és módosításainak elfogadása
Minden alkalommal, amikor belépsz az oldalra, vagy bármely szolgáltatását használod, a Használati feltételeket elfogadod, melyeket időről-időre módosíthatunk anélkül, hogy erről külön értesítenénk. Ráadásul, ha egy különleges szolgáltatást használsz az oldalon, vagy azon keresztül, akkor is ezen Használati Feltételekben foglalt előírások és irányelvek lesznek érvényesek rád nézve. Olvasd el az Adatvédelmi nyilatkozat, melyre a Használati Feltételekben hivatkozunk.

2. Szolgáltatásunk
Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül a Szolgáltatások (vagy bármilyen részük) illetve a Szolgáltatások Felhasználó által történő használatának, vagy az azokhoz való hozzáférésnek a módosítására, felfüggesztésére és megszüntetésére. Továbbá törölhetjük vagy letilthatjuk minden kapcsolódó Információ és fájl hozzáférhetőségét vagy használatát. Nem tartozunk felelősséggel sem a Felhasználónak, sem bármilyen harmadik személynek a Szolgáltatások bármilyen módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért, sem a kapcsolódó információk elvesztéséért.

3. Személyes adatok védelme
A regisztráció során megadott személyes adatokat úgy kezeljük, hogy az megfeleljen a következőknek: Adatvédelmi nyilatkozat.

4. Kötelezettségek
Teljes mértékben felelős vagy minden információért, adatért, szövegért, programért, kódért, zenéért, fotóért vagy grafikáért, videóért vagy más anyagért (Tartalom), melyet a Honlapon keresztül feltöltesz, elküldesz vagy egyéb módon továbbítasz. Elfogadod, hogy nem tartozunk semmiféle felelősséggel, a megjelent tartalom hibájáért, hiányosságáért.

5. Tartalom benyújtása


6. Harmadik féllel való kapcsolatok
A honlapon keresztül egy harmadik fél termékeit, vagy szolgáltatásait hirdetheti, vagy elérhetővé teheti. Semmiféle felelősség nem terhel bennünket, ha ezen harmadik féllel üzleti, vagy egyéb kapcsolatba lépsz.

7. Kártérítés
Kötelezettséget vállalsz arra, hogy bennünket, leányvállalatainkat, társulásainkat, társult feleinket, tisztviselőinket, vezetőinket, alkalmazottainkat, képviselőinket, független vállalkozóinkat, hirdetőinket és egyéb partnereinket bármely harmadik fél, minden olyan igénye és követelése alól mentesítesz, és az ezen személyeket ért minden olyan kárt (az ésszerű ügyvédi díjjakat is beleértve) megtéríted, amely az általad bíztosított tartalomból, a használati feltételek megsértéséből, vagy mások bármilyen jogainak megsértéséből közvetlenül erednek, illetve amelyek mindezek következtében léptek fel.

8. JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSA
MEGÉRTED ÉS ELFOGADOD, HOGY TE VISELED SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERED BÁRMILYEN MEGHIBÁSODÁSÁNAK ÉS AZ ADATVESZTÉSNEK MINDEN KOCKÁZATÁT, AMELY A HONLAPRÓL KAPOTT BÁRMILYEN TARTALOM KÖVETKEZTÉBEN LÉPETT FEL, BELEÉRTVE EBBE A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOK OKOZTA MINDENNEMŰ KÁROKAT IS. KIZÁRUNK MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS FELTÉTELT, KIJELENTÉST, SZAVATOSSÁGOT ÉS JÓTÁLLÁST, ÉS EGYÉB FELTÉTELT IS. A HONLAP HASZNOSSÁGÁVAL, MINŐSÉGÉVEL, ALKALMASSÁGÁVAL, SZABATOSSÁGÁVAL, PONTOSSÁGÁVAL ÉS TELJESSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN NEM TESZÜNK SEMMIFÉLE KIJELENTÉST, NEM VÁLLALUNK SEMMIFÉLE SZAVATOSSÁGOT VAGY JÓTÁLLÁST. NEM SZAVATOLJUK ÉS NEM JELENTJÜK KI, HOGY A HONLAP MEGSZAKÍTÁSMENTES, NAPRAKÉSZ, BIZTONSÁGOS ÉS HIBAMENTES LESZ. A HONLAP HASZNÁLATA ÁLTAL MEGSZERZHETŐ INFORMÁCIÓK PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓAK LESZNEK. A HONLAPRÓL VÁSÁROLT VAGY IGÉNYBE VETT BÁRMILYEN TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS, TARTALOM, INFORMÁCIÓ VAGY EGYÉB ANYAG MINŐSÉGE MEGFELEL A FELHASZNÁLÓ ELVÁRÁSAINAK ÉS KÖVETELMÉNYEINEK, TOVÁBBÁ A HONLAP MINDEN HIBÁJA KIJAVÍTÁSRA KERÜL. Az ebben a részben közölt jótállás kizárása csak a vonatkozó jog által megengedett maximális mértékig érvényes.

9. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁRJÜK A FELELŐSSÉGÉT MINDENNEMŰ OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, JÁRULÉKOS ÉS BÜNTETÉS JELLEGŰ KÁRÉRT, ÍGY KÜLÖNÖSEN DE NEM KIZÁRÓLAG ÜZLET, BEVÉTEL, NYERESÉG, JÓHÍRNÉV, HASZNÁLATI JOG, ADATOK, ELEKTRONIKUSAN TOVÁBBÍTOTT MEGRENDELÉSEK VAGY EGYÉB GAZDASÁGI ELŐNYÖK ELVESZTÉSÉÉRT, AMELY A HONLAP HASZNÁLATÁBÓL ERED VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZIK, BELEÉRTEVE EBBE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ALÁBBI OKOKBÓL KELETKEZŐ KÁROKAT: (I) A HONLAP HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGA; (II) HELYETTESÍTŐ ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI, AMELYEK A HONLAPRÓL VAGY AZON KERESZTÜL VÁSÁROLT VAGY KAPOTT ÁRU, ADATOK, INFORMÁCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK, A HONLAPRÓL VAGY AZON KERESZTÜL KAPOTT ÜZENETEK VAGY A HONLAPON VAGY AZON KERESZTÜL MEGKÖTÖTT ÜGYLETEK KÖVETKEZMÉNYEKÉPPEN MERÜLTEK FEL; (III) BÁRMILYEN HARMADIK FÉL TEVÉKENYSÉGE VAGY KIJELENTÉSEI A HONLAPON, ÍGY KÜLÖNÖSEN DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN ADATOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS, AZ TRANZAKCIÓK VAGY ADATOK MEGVÁLTOZTATÁSA, ROSSZHISZEMŰ VAGY JOGELLENES MAGATARTÁS, TOVÁBBÁ VALÓTLAN ÉS MEGTÉVESZTŐ ÜZLETEK; VALAMINT (IV) A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL ESETLEGESEN LETÖLTÖTT, HASZNÁLT, MÓDOSÍTOTT VAGY TERJESZTETT TARTALOM ÉS INFORMÁCIÓ. Amennyiben az irányadó hatályos jogszabályok a károk kizárását vagy korlátozását nem engedik meg, az ezekre vonatkozó korlátozások nem alkalmazhatóak.

10. Jogok fenntartása
A főoldal, az oldalak, a bennük megjelenő összes információ és képanyag, valamint a nevek, kifejezések, logók, grafikák szerzői és egyéb joga - ellenkező kikötés hiányában - a honlap tulajdonosaié. Ezen védett anyagokat külön engedély nélkül nem használhatod fel. A védett eszközök jogosulatlan felhasználása törvénysértő.

11. Alkalmazható törvény
A Honlapról származó vagy a Honlapról megszerzett Szolgáltatásokra, Tartalomra és termékekre azon város, ország törvényei irányadóak, ahol a portál tulajdonosai élnek. A regisztrációval, a portál, vagy annak bármely szolgáltatásának használatával elfogadod, hogy vita esetén azon város, ország törvényei irányadóak, ahol a portál tulajdonosai élnek.

12. Egyéb információk
(i) Ha a Feltételek bármelyik rendelkezését valamely jogszabály, hatósági előírás vagy választott bíróság érvénytelennek nyilvánítja a felek megegyeznek az ilyen rendelkezésnek egy olyan új rendelkezéssel való helyettesítéséről, amely megfelel a Felek eredeti üzleti céljának, a Feltételek további rendelkezései pedig változatlanul hatályban maradnak.
(ii) A Feltételek tárgyát képező bármilyen jogról történő kifejezett lemondás, illetve valamely ilyen jog azonnali gyakorlásának eredménytelen volta nem jelenti az adott jogról történő végleges, illetve folyamatos lemondást, és nem ad alapot ilyen joglemondás feltételezésére.
(iii) A jelen Feltételekben foglalt joglemondások és felelősségi korlátozások sérelme nélkül, a portál tulajdonosai ellen semmilyen személy nem állhat elő követeléssel, vagy eljárással, kivéve, ha az ilyen eljárás vagy követelés elindításáról a tulajdonost írásban értesítik 1 (egy) éven belül azt követően, hogy az eljárás oka először felmerült.
(iv) A Feltételekben meghatározott olyan jogok és kötelezettségek, melyek természetüknél fogva tovább élnek, a Feltételek hatályának megszűnése után is változatlanul hatályban maradnak.

© 2005-2024. All rights reserved - Minden jog fenntartva by Bozó Balázs